Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Sklepie,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social mediach,
 4. informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych.
SPIS TREŚCI


Część I – Postanowienia ogólne

§1 Administrator
§2 Pojęcia używane w Polityce prywatności
§3 Zabezpieczenie danych osobowych
§4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych
§5 Prawo sprzeciwu
§6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
§7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§8 Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu
§9 Rejestracja konta w Sklepie
§10 Zakupy w Sklepie bez rejestracji konta
§11 Zapisanie się do newslettera

Część III – nasze profile w Social media

§12 Korzystanie z naszych profili w Social media

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§13 Wejście na stronę Sklepu
§14 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
§15 Rodzaje plików cookies
§16 Jak usunąć pliki cookies
§17 Jak blokować pliki cookies
§18 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Sklepie
§19 Zewnętrzne pliki cookies


Część I – Postanowienia ogólne

§1 Administrator


Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Bowi-Styl sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001010549. Nasz NIP 947-20-09-645. Nasz kapitał zakładowy wynosi 100 000,00 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.

Możesz skontaktować się z nami:
listownie: ul. Kaczeńcowa 16, 91-214 Łódź
e-mailem na adres: info@bowi.pl,
telefonicznie pod numerem: +48 661 508 700.

§2 Pojęcia używane w Polityce prywatności
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

„Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności którą czytasz,
„Sklep” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem https://bowi.pl/
„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
„Social media” – portal społecznościowy Facebook oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§3 Zabezpieczenie danych osobowych
Wszystkie dane osobowe które podasz w Sklepie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu.

§4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
możesz dokonywać ich sprostowania,
możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
W częściach II-IV Polityki znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§5 Prawo sprzeciwu
Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
na potrzeby marketingu bezpośredniego. Takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów. Taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
W przypadku pytań dotyczących Polityki, daj nam znać.
Polityka znajduje się na stronie https://bowi.pl/strona/polityka_prywatnosci oraz w naszej siedzibie.


Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§8 Kontakt z nami poprzez e-mail, chatbot, pocztę lub numer telefonu
Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenia z Tobą komunikacji i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszych skrzynek e-mail,
dostawcom środków komunikacji online (chatbot),
Poczcie Polskiej lub kurierom, jeżeli będziemy odpowiadali na Twoją wiadomość listownie.
g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§9 Rejestracja konta w Sklepie
Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu wykonania umowy o założenie konta w Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży produktów.
W celach marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś.
W celu marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
W celu marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie na Twój adres podany do dostawy informacji marketingowych pocztą tradycyjną lub kurierem.
b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu poprzez:

dopasowywanie treści widocznych dla Ciebie w Sklepie do Twoich wcześniejszych działań na naszych stronach, m.in. możemy prezentować Ci produkty które mogą Cię zainteresować lub które już kiedyś oglądałeś w Sklepie.
dołączanie do wysyłanych do Ciebie paczek lub przesyłanie pocztą tradycyjną materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach lub naszych produktach.
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie także doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

Dostawcom narzędzi do:
analityki ruchu na stronie,
prowadzenia marketingu,
wysyłki newsletterów.
Operatorom płatności dostępnych w Sklepie.
Kurierom oraz Poczcie.
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu oraz danych osobowych dla nas.
Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Sklepu i zarządzaniem platformą, na której Sklep został wdrożony.
g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

trwania umowy o założenie konta w Sklepie, poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera lub działań marketingowych wskazanych w punktach a.2) oraz a.4), albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail w celach marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane przez powyższe podmioty będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych.

§10 Zakupy w Sklepie bez rejestracji konta
Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu wykonania umowy sprzedaży produktów.
W celach marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
W celu marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail podany w trakcie składania newslettera, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
W celu marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie na Twój adres podany do dostawy, informacji marketingowych poczta tradycyjną lub kurierem.
b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zawierać umowy sprzedaży za pomocą Sklepu. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu poprzez:

dopasowywanie treści widocznych dla Ciebie w Sklepie do Twoich wcześniejszych działań na naszych stronach m.in. możemy prezentować Ci produkty, które mogą Cię zainteresować lub które już kiedyś oglądałeś w Sklepie.
dołączanie do wysyłanych do Ciebie paczek lub przesyłanie pocztą tradycyjną materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach lub naszych produktach.
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie także doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

Dostawcom narzędzi do:
analityki ruchu na stronie,
prowadzenia marketingu,
wysyłki newsletterów.
Operatorom płatności dostępnych w Sklepie.
Kurierom oraz Poczcie oraz serwisom służącym do zamawiania usług kurierskich i generowania etykiet dla kurierów.
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu oraz danych osobowych dla nas.
Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Sklepu i zarządzaniem platformą, na której Sklep został wdrożony.
g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

niezbędny do wykonania umowy sprzedaży oraz czas do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera lub działań marketingowych wskazanych w punktach a.2) oraz a.4), albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail w celach marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane przez powyższe podmioty będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych .

§11 Zapisanie się do newslettera
Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail na podany przez Ciebie adres, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu oraz danych osobowych dla nas.
Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Sklepu.
g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

Część III – nasze profile w Social media

§12 Korzystanie z naszych profili w Social media
Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:


a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?


W celu udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz.
W celu prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami.
W celu udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil.
W celu marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media.
W celu statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Meta Platforms Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
b. Jakie masz prawa?


Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.


c. Czy musisz podawać nam swoje dane?


Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.


d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?


Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.


e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?


Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.


f. Komu przekażemy Twoje dane?


Podmiotom prowadzącym Social media, jak Meta Platforms Ireland Ltd.


g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?


Przez czas:


potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.
h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?


Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w ramach Social media będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie.

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§13 Wejście na stronę Sklepu

Wejście na stronę Sklepu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Na opisanych poniżej zasadach.

§14 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1. W Sklepie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklep.

2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania Twojej sesji,
 • marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
 • marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Sklepie,
 • statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu.

3. W przypadkach opisanych w punktach b-d powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:

 • ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów które oglądałeś w naszym Sklepie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu by optymalizować jego działanie, w tym układ treści wyświetlanych Tobie i innym użytkownikom;

Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;

 • pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych; będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;

Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane przez powyższe podmioty będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych, udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego, nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Sklepie, w tym oglądanych towarów.


4. W przypadkach opisanych w postanowieniu ustępu 2 lit. a powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§15 Rodzaje plików cookies

W Sklepie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej dopóki ich nie skasujesz,
zewnętrzne, pochodzące od dostawców narzędzi do analityki w naszym Sklepie.

§16 Jak usunąć pliki cookies

Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§17 Jak blokować pliki cookies

Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

§18 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie niezbędnych plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie tej grupy plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Sklepie.

§19 Zewnętrzne pliki cookies

Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
Korzystamy z usług:
a. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), tj.:  Google Analytics pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Serwisu, 
Google AdWords umożliwiają nam ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej przez nas działalności reklamowej; 
b. Facebook – serwisu społecznościowego dostarczanego przez Meta PlatformsIreland(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland); 
c. Instagram – serwisu społecznościowego dostarczanego przez Meta PlatformsIreland;
d. YouTube – serwisu internetowego dostarczanego przez Alphabet (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA),
e. Smartsupp.com, s.r.o., ID No.: 036 68 681, z siedzibą na ul. Šumavská 31, 602 00 w Brnie – dostawcy narzędzia do komunikacji online,
f. Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) – dostawcy narzędzia do analizy ruchu w Sklepie.

Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.