REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „DZIEŃ MATKI”

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Dzień Matki

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji jest firma BOWI-STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kaczeńcowa 16, 91-214 Łódź, NIP 9472009645, REGON: 524052630, KRS: 1010549 („Organizator”).
Promocja rozpoczyna się w dniu 14.05.2024r. i trwa do 26.05.2024r. do godz. 23:59.
W Promocji może wziąć udział każda osoba, która  dokona zakupów na stronie bowi.pl lub telefonicznie.

 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja dotyczy produktów z kategorii : OGRÓD

Pozostałe produkty z oferty nie podlegają promocji.
Każdy uczestnik promocji, który zakupi produkt objęty promocją, otrzyma rabat w wysokości 35%.

Rabaty są sumowane.

Rabat nalicza się samodzielnie w sklepie internetowym po dodaniu w koszyku kodu rabatowego o treści: "DZIENMATKI"

W czasie trwania niniejszej Promocji Klient może zostać jej Uczestnikiem jednorazowo (jeden raz), po spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
Organizator powołując się na zapisy niniejszego Regulaminu, w momencie niewypełnienia wskazanych w nim warunków i zasad uczestnictwa, w sposób uznaniowy i nieodwołalny może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Promocji.

 WYMIANY I ZWROTY

W przypadku zwrotu produktu objętego promocją, o którego wartość została obniżona suma paragonu, Klient nie otrzyma zwrotu jego pierwotnej ceny.
Promocja wyklucza możliwość wymiany.
Uczestnik biorący udział w Promocji ma prawo do dokonania Zwrotu w czasie 14 dni od daty dokonania zakupu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
Organizator udostępni Regulamin Promocji na stronie www.bowi.pl
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Dokonanie zakupów i skorzystanie z Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Dobry Uczynek”

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Dobry Uczynek”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji jest firma BOWI-STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kaczeńcowa 16, 91-214 Łódź, NIP 9472009645, REGON: 524052630, KRS: 1010549 („Organizator”).
Promocja rozpoczyna się w dniu 20.11.2023r. i trwa do 20.12.2023r. do godz. 23:59.
W Promocji może wziąć udział każda osoba, która  dokona zakupów na stronie bowi.pl lub telefonicznie.

 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja dotyczy produktów:
Legowisko, mata dla zwierząt S - 60x50 cm
Legowisko, mata dla zwierząt M - 80X60 cm
Legowisko, mata dla zwierząt L - 100X70 cm
 w dowolnym kolorze.
Pozostałe produkty z oferty nie podlegają promocji.
Każdy uczestnik promocji, który zakupi produkt objęty promocją, przekaże za pośrednictwem Organizatora drugi, taki sam produkt, Stowarzyszeniu Animal SOS znajdującej się pod adresem 11-go Listopada 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
Rabat nalicza się samodzielnie w sklepie internetowym (po dodaniu odpowiedniej ilości produktów, objętych promocją),
Przy zamówieniach telefonicznych rabatuje je obsługa.
Rabat -50% zostanie naliczony na zamówienie m.in. dwóch sztuk produktu objętego promocją, po wpisaniu kodu rabatowego: „DOBRYUCZYNEK”.
Zamówienie należy składać na parzystą ilość sztuk produktów.
W przypadku zamówienia przez Kupującego nieparzystej liczby produktów zamówienie zostanie zredukowane o 1 sztukę, a nadwyżka płatności pomniejszy wartość udzielonego rabatu proporcjonalnie do pozostałej ilości zamówionych produktów.
Uczestnicząc w promocji, każdy Kupujący, który użyje kodu rabatowego „DOBRYUCZYNEK”, wyraża zgodę na przekazanie nieodpłatnie 50% zamówionych sztuk produktu Stowarzyszeniu Animal SOS znajdującego się pod adresem 11-go Listopada 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
Organizator zobowiązuje się do podawania ilości sprzedanych sztuk za pomocą strony internetowej bowi.pl oraz swoich stron w Social Mediach znajdujących się pod adresami:
Facebook: Bowi.pl
Instagram: bowipl
 Przekazanie produktów pozyskanych od Kupujących dla Stowarzyszenia Animal SOS nastąpi jednorazowo i w całości po zakończeniu Promocji.
Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora - przed końcem upływu czasu.
W czasie trwania niniejszej Promocji Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
Organizator powołując się na zapisy niniejszego Regulaminu, w momencie niewypełnienia wskazanych w nim warunków i zasad uczestnictwa, w sposób uznaniowy i nieodwołalny może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Promocji.

 WYMIANY I ZWROTY

W przypadku zwrotu produktu objętego promocją, o którego wartość została obniżona suma paragonu, Klient nie otrzyma zwrotu jego pierwotnej ceny.
Promocja wyklucza możliwość wymiany.
Uczestnik biorący udział w Promocji ma prawo do dokonania Zwrotu w czasie 14 dni od daty dokonania zakupu.
W przypadku zwrotu zamówionego towaru wysłanego do Kupujacego, ilość przekazywana do Stowarzyszenia Animal SOS zostanie pomniejszona o ilość zwracanych sztuk.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
Organizator udostępni Regulamin Promocji na stronie www.bowi.pl
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Dokonanie zakupów i skorzystanie z Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.