Poradnik medyczny

Skala odleżyn wg Douglasa – interpretacja wyników i ocena ryzyka

Ocena Ryzyka Powstania Odleżyn wg Douglasa

Ocena ryzyka powstania odleżyn jest kluczowym elementem opieki nad pacjentami długoterminowo unieruchomionymi lub o ograniczonej mobilności. Jednym z narzędzi służących do oceny tego ryzyka jest skala Douglasa, która uwzględnia sześć podstawowych czynników: stan odżywienia, aktywność, czynności zwieraczy, ból, stan skóry i stan świadomości pacjenta. Każdemu z tych czynników przypisane są określone punkty, a ich suma pozwala na określenie ogólnego ryzyka powstania odleżyn. Poniżej znajduje się szczegółowy opis tej skali.

1.
Stan odżywiania (Hb - Hemoglobina)
+4: Dieta pełnowartościowa.
+3: Dieta niewłaściwa.
+2: Pacjent przyjmuje tylko płyny.
+1: Pacjent jest żywiony pozajelitowo lub stężenie hemoglobiny (Hb) jest poniżej 10 g%.
2.
Aktywność
+4: Osoba chodzi samodzielnie.
+3: Osoba chodzi z trudnością.
+2: Osoba porusza się tylko na wózku inwalidzkim.
+1: Pacjent stale pozostaje w łóżku.
3.
Czynności zwieraczy odbytu i cewki moczowej
+4: Pełna sprawność zwieraczy.
+3: Sporadyczne moczenie się.
+2: Nietrzymanie moczu.
+1: Całkowite nietrzymanie moczu.
4,
Ból
+4: Bez bólu.
+3: Ślad bólu.
+2: Ból pojawia się okresowo.
+1: Ból związany z ruchem.
+0: Stały ból lub dyskomfort.
5.
Stan skóry
+4: Skóra bez zmian.
+3: Skóra sucha, cienka, zaczerwieniona.
+2: Uszkodzenia powierzchowne skóry.
+1: Uszkodzenia tkanki głębokiej lub jamy.
6.
Stan świadomości pacjenta
+4: Pełna świadomość i przytomność.
+3: Apatia.
+2: Stupor.
+1: Pacjent nie chce współpracować.
+0: Pacjent pozostaje w śpiączce.

Interpretacja wyników

  • 14 punktów lub mniej: Wysokie ryzyko rozwoju odleżyn. Pacjent wymaga intensywnej opieki i wdrożenia natychmiastowych środków profilaktycznych.
  • 18 punktów lub mniej: Wartość graniczna ryzyka. Pacjent jest na granicy ryzyka, konieczna jest regularna obserwacja i podejmowanie działań profilaktycznych w miarę potrzeby.
  • Powyżej 18 punktów: Mniejsze ryzyko powstania odleżyn, jednakże nadal ważne jest monitorowanie stanu skóry i ogólnego zdrowia pacjenta.

Znaczenie profilaktyki

Profilaktyka odleżyn jest kluczowym elementem opieki nad pacjentami narażonymi na ich powstanie. Obejmuje to regularne zmiany pozycji pacjenta, stosowanie specjalnych materaców i poduszek przeciwodleżynowych, utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry oraz dbanie o właściwą dietę i nawodnienie pacjenta. Szczególne znaczenie ma także utrzymanie odpowiedniej higieny i szybkie reagowanie na wszelkie zmiany stanu skóry.

Podsumowanie

Ocena ryzyka powstania odleżyn wg Douglasa to narzędzie, które pozwala na wczesną identyfikację pacjentów najbardziej narażonych na rozwój tych bolesnych ran. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych, które mogą znacznie poprawić komfort i zdrowie pacjenta. Regularna ocena i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, są kluczowe w zapobieganiu powstawaniu odleżyn.

Źródło: "Leczenie odleżyn i ran przewlekłych" - G. Krasowski, M. Kruk, PZWL, 2018.