Regulamin sklepu internetowego bowi.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Pod poniższymi pojęciami użytymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, należy rozumieć:

 1. „Bowi” – Bowi-Styl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 16, 91-214 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001010549, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, NIP 947-20-09-645, REGON: 524052630, e-mail: info@bowi.pl, nr tel. +48 661 508 700,
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://bowi.pl/ oraz jej podstronach,
 3. „Kupujący” – każdą osobę, która zawarła z Bowi umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osobę zdefiniowaną w przepisie 221 Kodeksu cywilnego,
 6. „PB jednoosobowy” – osobę fizyczną zawierającą w ramach Sklepu z Bowi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 7. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://bowi.pl/strona/polityka_prywatnosci.

§2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bowi na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do przechowalni, dodawania opinii o towarach, zadawania pytań o towar, polecania towaru oraz stworzenia swojego Konta.
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.
 3. Informacje podane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 661 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert przez Kupujących. Czynności faktyczne oraz ich prawna kwalifikacja, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży towarów opisane zostały w § 10 Regulaminu.

§3

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Bowi może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

§4

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail, standardowy system operacyjny, przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o tej grupie plików cookies znajdują się w polityce prywatności Sklepu.
 3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie Internetowym dodatkowy środek komunikacji online (chatbot), który umożliwia:
 4. rozpoczęcie chatu z pracownikiem Sprzedawcy,
 5. wysłanie transkrypcji wiadomości na określony adres e-mail.

§5

Kupujących obowiązuje zakaz dostarczania podczas korzystania ze Sklepu treści bezprawnych, a więc sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Obejmuje to w szczególności zakaz podawania cudzych danych osobowych bez stosownego upoważnienia.

II. ZAŁOŻENIE KONTA

§6

 1. Osoba chcąca zawrzeć z Bowi umowę o założenie Konta powinna wybrać opcję „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Bowi skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Konto w Sklepie Internetowym może być założone również poprzez połączenie go z serwisem Facebook lub Google. W tym celu Kupujący jest proszony o zalogowanie się do wybranego serwisu.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim e-mail i hasło.
 3. Na tym etapie przyszły Kupujący może również zapisać się do newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Bowi i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Bowi, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Bowi a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji. W przypadku zakładania konta za poprzez połączenie go z serwisem Google lub Facebook – aktywacja konta poprzez kliknięcie w link nie jest konieczna.
 5. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu trzeciego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 13 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 6. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamó W takim wypadku postanowienia ust. 1-5 będą stosowane odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że do zawarcia umowy o założenie konta dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

§7

Bowi zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§8

 1. Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość w szczególności: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania towarów do przechowalni oraz podglądu statusu realizacji zamówień.
 2. Kupujący ma możliwość polecenia towarów znajomemu poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru, uzupełnienia adresów mailowych znajdujących się w formularzu i kliknięciu przycisku „Wyślij”.
 3. Kupujący ma również możliwość dodania towarów do przechowalni poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do przechowalni poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

§9

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sklep realizuje dostawę na terytorium Polski.

§10

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Bowi Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich, zmiany liczby sztuk zamawianego towaru lub dodania kolejnych towarów. Jeżeli Kupujący ma kupon rabatowy, to może podać go w odpowiednim polu. Na tym etapie należy wybrać formę płatności oraz sposób dostawy. Koszt każdej z form dostawy podany jest w formularzu. By przejść do kolejnego etapu, należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.
 3. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji klikając przycisk „Złóż zamówienie” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, może je założyć klikając przycisk „Zarejestruj się” i wypełniając pola formularza oraz tworząc hasło do konta. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować. Kupujący posiadający Konto będzie na tym etapie widział dane dotyczące dostawy dodane w jego Koncie (dane można edytować). Na tym etapie Kupujący może również zapisać się do newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz dodać uwagi do zamówienia. By przejść do kolejnego etapu, należy kliknąć przycisk „Podsumowanie”.
 4. W rubryce „Do zapłaty” wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmująca cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Wskazane w podsumowaniu zamówienia towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Bowi zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Bowi ofertę zawarcia powyższej umowy. Bowi wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Bowi poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być również połączone w jednej. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Bowi wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem internetowych serwisów usługowych pośredniczących w przekazywaniu płatności pomiędzy płatnikiem i akceptantem (np. Przelewy24.pl) Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.

§11

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem internetowych serwisów usługowych pośredniczących w przekazywaniu płatności pomiędzy płatnikiem i akceptantem (np. Przelewy24.pl).
 2. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
 3. Dostępne są następujące formy dostawy:
  1. odbiór osobisty w siedzibie Bowi,
  2. przesyłka kurierska,
  3. dostawa do automatu paczkowego,
  4. dostawa do wyznaczonych punktów odbioru.

W przypadku produktów o dużych wymiarach Bowi może ograniczyć ilość rodzajów form dostawy możliwych do wybrania przez klienta. O dostępnych sposobach dostawy produktów o dużych wymiarach Kupujący zostanie poinformowany na etapie składania zamówienia.

 1. Terminy wysyłki poszczególnych towarów prezentowane są na kartach towaru w Sklepie. Terminy są podane w dniach roboczych i są liczone od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia w ramach jednego zamówienia kilku towarów o różnym terminie wysyłki, należy brać pod uwagę najdłuższy termin wysyłki. W tej sytuacji bowiem Bowi wyśle wszystkie zamówione towary w ramach jednej przesyłki. Bowi może jednak samodzielnie podjąć decyzję o wysłaniu takiego zamówienia w dwóch przesyłkach, by część towarów dotarła szybciej do Kupującego.

§12

Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Bowi w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Bowi bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Bowi o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres BOWI-STYL Sp. z o.o., Kaczeńcowa 16, 91-214 Łódź lub przesłanego na adres e-mail: info@bowi.pl) .
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego tutaj, choć nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są towary które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Bowi zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Bowi dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Bowi może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący powinien odesłać lub przekazać towar do Bowi niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§14

 1. Bowi ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bowi lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres: Bowi-Styl sp. z o.o., ul. Kaczeńcowa 16, 91-214 Łódź lub mailowo na adres info@bowi.pl.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
 4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji, zamieszczonego tutaj, choć nie jest to obowiązkowe.
 5. Bowi ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

V. DODAWANIE OPINII

§15

 1. Kupujący ma możliwość dodawania opinii o produktach dostępnych w Sklepie.
 2. W celu dodania opinii Kupujący wybiera opcję „Podziel się opinią” dostępną na karcie produktu w Sklepie, a następnie po podaniu swojego imienia i treści opinii, klika przycisk „Dodaj opinię”.
 3. Bowi nie zapewnia żadnych mechanizmów weryfikacji tego, czy opinie dodawane przez Kupujących pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
 4. Zabronione jest dodawanie w treści opinii treści bezprawnych.

VI. CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA

§16

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§17

 1. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Bowi podany w § 1 lit. a lub e-mailem na adres info@bowi.pl.
 2. Bowi może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli podejmie decyzję o zakończeniu działania Sklepu.

VII. ZMIANY REGULAMINU

§18

 1. Bowi ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Bowi nowych usług związanych ze Sklepem,
  2. zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu,
  3. zmian sposobów dostawy lub płatności, albo terminów płatności lub dostawy,
  4. zmiany danych kontaktowych Sklepu,
  5. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  6. zmiany przepisów prawa które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Bowi prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 17 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

VIII. USŁUGI CYFROWE

§19

 1. Bowi ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Bowi może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:
  1. wprowadzenia przez Bowi nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Sklepu,
  2. rozbudowy możliwości Sklepu,
  3. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.
 3. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Kupującego. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Kupującego do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Bowi poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.