Poradnik medyczny

Dlaczego odleżyny nie chcą się goić? Leczenie odleżyn.

  1. Mechanizm gojenia się odleżyn
  2. Co pomaga w leczeniu odleżyn?

Mechanizm gojenia się odleżyn:

Aby zrozumieć dlaczego odleżyny czasem trudno się goją, warto poznać proces gojenia się odleżyn, który przebiega według następujących faz:

  • Faza zapalenia lub wysięgu: Trwa zazwyczaj od 1 do 5 dni i zachodzi na skutek urazu lub niedokrwienia, inicjując proces wykrzepiania śródnaczyniowego i deregulacji płytek krwi.

  • Faza ziarninowania lub wzrostu komórkowego: Komórki zapalne zmniejszają się, a pojawiają się fibroblasty, komórki endotelium i keratynocyty. Proces ten trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

  • Faza naskórkowania: Komórki epitelium migrują, pokrywając ziarninę i tworząc nowy naskórek.

  • Faza remodelowania blizny: W tej fazie zmienia się stężenie kolagenu i liczba fibroblastów w tkance bliznowatej.

W procesie gojenia się rany odleżynowej, równowaga pomiędzy powstawaniem a usuwaniem tkanki odgrywa kluczową rolę. Zaburzenia w tej równowadze mogą prowadzić do trudności w gojeniu się odleżyn i powstawania ran przewlekłych. Leczenie odleżyn może wymagać interwencji chirurgicznej, takiej jak wycięcie martwych tkanek i odświeżenie brzegów rany.

Co pomaga w leczeniu odleżyn?

W procesie leczenia odleżyn istotne są:

  1. Utrzymanie wilgotnego środowiska: Pomaga to w sprzyjaniu procesom gojenia się rany odleżynowej.
  2. Obniżenie pH środowiska rany: Hamuje rozwój bakterii, wspierając procesy regeneracyjne.
  3. Utrzymanie temperatury 37 stopni: Przyspiesza podziały komórkowe, co wspomaga gojenie się odleżyn.
  4. Szczelne zamknięcie rany: Zapewnia ochronę przed zakażeniem.

W leczeniu odleżyn kluczową rolę odgrywa także profilaktyka przeciwodleżynowa, obejmująca odpowiednie materace, maty i poduszki przeciwodleżynowe, systematyczną zmianę pozycji chorego, właściwą higienę ciała oraz dbanie o kondycję psychofizyczną pacjenta.

Literatura: Profilaktyka i leczenie zachowawcze odleżyn, 4/2003.