Poradnik medyczny

Skala Waterlow: Narzędzie Oceny Ryzyka Powstawania Odleżyn

Skala Waterlow jest skutecznym narzędziem, które zostało opracowane w 1985 roku przez angielską pielęgniarkę Judy Waterlow. Stanowi rozwinięcie wcześniejszej skali Doreen Norton i jest szeroko stosowana do oceny ryzyka powstawania odleżyn u pacjentów. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat interpretacji, punktacji oraz elementów uwzględnianych w tej skali.

Skala Waterlow: Narzędzie Diagnostyczne

Podstawowym celem Skali Waterlow jest oszacowanie ryzyka powstawania odleżyn u pacjentów, co pozwala na wdrożenie skutecznych działań profilaktycznych. Ważnym aspektem skali jest również jej prostota w zastosowaniu, co sprawia, że jest szeroko stosowana w praktyce medycznej.

Interpretacja Wyników: Kluczowe Punktacje

Interpretacja wyników uzyskanych na Skali Waterlow jest kluczowa dla określenia ryzyka powstawania odleżyn u konkretnego pacjenta. Ilość punktów przypisanych poszczególnym kategoriom pomaga pielęgniarzom w zidentyfikowaniu grupy ryzyka oraz dostosowaniu odpowiednich strategii profilaktycznych.

 • Powyżej 20 punktów: Bardzo wysokie ryzyko powstania odleżyn.
 • Powyżej 15 punktów: Wysokie ryzyko powstania odleżyn.
 • Powyżej 10 punktów: Ryzyko powstania odleżyn.

Elementy Punktowane w Skali Waterlow: Skupienie na Pacjencie

1. Budowa Ciała Ruchowa:
 • Średnia: 0 pkt
 • Powyżej Średniej: 1 pkt
 • Otyłość: 2 pkt
 • Wychudzenie: 3 pkt
2. Stan Skóry:
 • Zdrowa: 0 pkt
 • Bibułkowata, Sucha, Obrzęknięta, Wilgotna: 1 pkt
 • Przebarwiona: 2 pkt
 • Pęknięta/Plamista: 3 pkt
3. Choroby Neurologiczne:
 • Cukrzyca, SM, Uszkodzenie Mózgowo-Naczyniowe, Paraplegia: 4-6 pkt
4. Płeć/Wiek:
 • Mężczyzna: 1 pkt
 • Kobieta: 2 pkt
 • W zależności od przedziału wiekowego pacjenta, przyznawane są odpowiednie punkty.
5. Operacje:
 • Ortopedyczne, Poniżej Pasa, Kręgosłupowe: 5 pkt
 • Trwające > 2 godz.: 5 pkt
6. Wypróżnianie:
 • Pełne/Cewnik: 0 pkt
 • Okresowe Nietrzymanie Moczu: 1 pkt
 • Cewnikowanie/Nietrzymanie Kału: 2 pkt
 • Nietrzymanie Kału i Moczu: 3 pkt
7. Apetyt:
 • Przeciętny: 0 pkt
 • Słaby: 1 pkt
 • Karmienie przez Sondę, Tylko Płyny: 2 pkt
8. Zdolność:
 • Pełna: 0 pkt
 • Niepokój, Apatia, Ograniczona, Wyciąg, Wózek: W zależności od zdolności pacjenta, punktacja wynosi od 1 do 5 punktów.
9. Niedożywienie Tkanki:
 • Krańcowe Wyniszczenie: 8 pkt
 • Zawał Serca, Schorzenia Naczyń: 5 pkt
 • Anemia: 2 pkt
 • Palenie Tytoniu: 1 pkt

Podsumowanie: Skuteczność Skali Waterlow

Skala Waterlow, oparta na solidnych podstawach teoretycznych i praktycznych, stanowi nieocenione narzędzie w rękach personelu medycznego. Oceniając różnorodne aspekty zdrowia pacjenta, pozwala na skoncentrowane działania w zakresie profilaktyki odleżyn, minimalizując ryzyko powstawania tych bolesnych dla pacjentów zmian skórnych.

W praktyce klinicznej, oprócz oceny ryzyka, kluczowe jest również zastosowanie skutecznych środków profilaktycznych. Jednym z takich rozwiązań jest matoprzeciwodleżynowa MEDIMAT AIRFLOW, w pełni wspierająca zapobieganie odleżynom oraz utrzymanie skóry pacjenta w optymalnym stanie. Ważne jest, aby podejście do oceny ryzyka i profilaktyki odleżyn było holistyczne, obejmując zarówno aspekty fizyczne, jak i psychospołeczne pacjenta.

Literatura:

 1. nursingtimes.net
 2. Waterlow, J. (1985). A risk assessment card. Nursing Times, 81(49), 49-55.

Podsumowując, Skala Waterlow stanowi nieodłączny element praktyki pielęgniarskiej, wprowadzając rzetelną ocenę ryzyka powstawania odleżyn. Odpowiednie wykorzystanie tej skali w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak maty przeciwodleżynowe, przekłada się na kompleksową opiekę nad pacjentem, podnosząc standardy profilaktyki i dbałości o zdrowie skóry.