Poradnik medyczny

Jak zrozumieć agresję u osób starszych?

Agresja u Osób Starszych: Przyczyny, Formy i Radzenie Sobie

Agresja u osób starszych budzi silne emocje zarówno wśród najbliższych, jak i opiekunów. Zrozumienie agresji w tej grupie wymaga spojrzenia na różne aspekty, w tym przyczyny i formy tego zachowania.

Przyczyny Agresji u Osób Starszych:

 1. Choroby i Utrata Funkcji:

  • Choroby mózgu, demencja, Alzheimer.
  • Utrata słuchu, wzroku, funkcji ruchowych.
 2. Skoki Nastrojów:

  • Związane z chorobami psychicznymi.
 3. Chęć Zwrócenia Uwagi:

  • Reakcja na poczucie zaniedbania lub potrzeby uwagi.
 4. Wpływ Wychowania:

  • Agresja może być dziedziczona lub wynikająca z doświadczeń z dzieciństwa.
 5. Stres i Strach:

  • Związane z sytuacjami stresującymi, osamotnieniem, bólem.
 6. Zaburzenia Emocjonalne:

  • Nieadekwatne przeżywanie emocji, zwłaszcza wściekłości.

Formy Agresji u Osób Starszych:

 1. Przemoc Werbalna:

  • Przekleństwa, wulgarne słowa, krytyka.
 2. Przemoc Fizyczna:

  • Popychanie, szarpanie, gryzienie, bicie.
 3. Przemoc Seksualna:

  • Występuje również w formie agresji.
 4. Dywersja:

  • Odmowa przyjmowania jedzenia, leków, zwrócona przeciw opiekunowi.

Czynniki Wywołujące Agresję:

 • Rozczarowanie, Zanik Racyjonalnego Myślenia, Zazdrość.
 • Stres, Bezradność, Ograniczenia, Osamotnienie.
 • Ból, Bezsenność, Wcześniejsza Skłonność do Zachowań Agresywnych.

Jak Radzić Sobie z Agresywną Osobą Starszą?

 1. Zachować Spokój:

  • Nie ulegać emocjom, zadbać o własne bezpieczeństwo.
 2. Unikać Konfrontacji:

  • Nie okazywać strachu, mówić łagodnym tonem.
 3. Nawiązać Kontakt:

  • Próbować rozmowy, odwracać uwagę od sytuacji stresującej.
 4. Unikać Prowokacji:

  • Nie wchodzić w spory, unikać sytuacji eskalujących agresję.
 5. Pomoc Zewnętrzna:

  • W razie potrzeby skorzystać z pomocy specjalisty.

Wnioski:

Agresja u osób starszych może wynikać z różnych czynników, zarówno fizycznych, jak i psychospołecznych. Kluczowe jest zrozumienie przyczyn oraz skuteczne radzenie sobie w sytuacjach agresywnych. Wspieranie pacjenta i opiekunów, dbanie o spokojne otoczenie oraz ewentualne skorzystanie z pomocy specjalistów to istotne kroki w zarządzaniu tym trudnym zachowaniem.

Źródła: Biuletyn OIPIP 2/2016, Starość i agresja - osoby starsze jako ofiary oraz sprawcy przemocy, E. Jaroszewska - Problemy polityki społecznej, 2012.